Velkommen til Advokat Espen Simonsen AS 

Advokat Espen Simonsen AS har spesialisert seg på erstatnings- og forsikringssaker etter alle typer personskader. Vi fokuserer på at våre klienter skal føle seg ivaretatt og trygg gjennom vår fagkompetanse.

Lokal tilgjengelighet

Kontoret ligger i Alta, men vi har klienter over hele landet.

Vi er også spesialisert på trygdesaker, samt saker vedrørende forsikringsoppgjør etter skader på blant annet motorvogn, hytte og bolig.

Se alle våre fagområder

Visste du:

  • at forsikringsselskapet skal dekke utgifter til advokat i de fleste personskadesaker?
  • at NAV må dekke dine utgifter til advokat dersom klagen fører frem?
  • at du har rettshjelpsforsikring som i mange tilfeller dekker 80 % av dine advokatkostnader?
  • at valget av medisinsk sakkyndig for utarbeidelse av spesialisterklæring kan være avgjørende for utfallet av saken?

Trygghet

Vår erfaring opparbeidet over mange år, er din trygghet.

Vi legger vekt på å gi en personlig og profesjonell oppfølging av sakene.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering