Velkommen til

Lokal tilgjengelighet

Kontoret ligger i Alta, men vi har klienter over hele landet.

 

Visste du:

  • at forsikringsselskapet skal dekke utgifter til advokat i de fleste personskadesaker?
  • at du har rettshjelpsforsikring som i mange tilfeller dekker 80 % av dine advokatkostnader?
  • at valget av medisinsk sakkyndig for utarbeidelse av spesialisterklæring kan være avgjørende for utfallet av saken?

Trygghet

Vår erfaring opparbeidet over mange år, er din trygghet.

Vi legger vekt på å gi en personlig og profesjonell oppfølging av sakene.

Fagområder

"Du bør kontakte advokat når det oppstår skader eller andre rettslige forhold som kan komme til å bety mye for deg personlig eller økonomisk."
Espen Simonsen
Advokat
Mer om fagområder