Alle typer forsikringsoppgjør etter personskader

Mange har ulike forsikringsdekninger som er aktuelle ved personskade, sykdom, uførhet eller død. Dette kan blant annet være avtaler om ulykkesforsikring, uføreforsikring og livsforsikring som du selv eller noen i din familie har tegnet. Forsikringen kan også være tegnet av arbeidsgiver eller undervisningsinstitusjon, og mange har avtaler tegnet via sin egen eller ektefellens fagforening. 

Ulykkesforsikringer kommer ofte til utbetaling ved medisinsk invaliditet og da fra første prosent. Invaliditetsgrad fastsettes ved innhenting av en spesialisterklæring, og her som ellers er det viktig at legen som lager denne erklæringen har særlig kompetanse på din skadetype. 

Vi bistår med avklaring av dine forsikringsdekninger og forestår oppfølgingen mot forsikringsselskapet, herunder i saker hvor forsikringsselskapet anfører grunnlag for avkortning.