Fagområder

Dersom du ønsker en vurdering av din sak kan du ringe oss på 900 67 873 for en uforpliktende samtale.

Alle typer forsikringsoppgjør etter personskader

Mange har ulike forsikringsdekninger som er aktuelle ved personskade, sykdom, uførhet eller død.

Avhendingssaker og fast eiendoms rettsforhold

Ved kjøp og salg av fast eiendom kan det dukke opp uforutsette forhold. Er det skader på eiendommen må det avklares hvem som er ansvarlig for dette.

Forsikringsoppgjør etter brannskader og andre ulykker

Dersom det oppstår skader eller brann i bygning, båt eller kjøretøy, er man avhengig av forsikringsdekning for å kunne gjenoppføre boligen, kjøpe nytt kjøretøy eller forestå reparasjoner.

Pasientskade og legemiddelskade

Dersom du blir skadet som følge av behandling hos lege eller sykehus, eller som følge av vaksinering eller bivirkninger fra legemidler, kan du ha krav på erstatning.

Trafikkskader og motorvognulykker

Trafikkskader omfatter personskader og skader på ting, eiendom og selve motorvognen.

Voldsoffererstatning og bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for vold eller er etterlatte etter en straffbar handling, kan du ha krav på erstatning.

Yrkesskader og yrkessykdommer

Dersom du blir skadet eller påført en sykdom i forbindelse med arbeid, kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap.