Avhendigssaker og fast eiendoms rettsforhold

Ved kjøp og salg av fast eiendom kan det dukke opp uforutsette forhold. Er det skader på eiendommen må det avklares hvem som er ansvarlig for dette. Det kan blant annet være selger, kjøper, eierskifteforsikrer eller boligforsikrer. 

Det må videre avklares om forholdet kan lede til prisavslag, erstatning eller heving, og det må reklameres så snart som mulig. 

Vi bistår både kjøper og selger i eierskiftesaker etter avhendingsloven, og kan også bistå med avklaring av andre rettigheter knyttet til fast eiendom. 

I de fleste tvistesaker relatert til fast eiendom, vil det foreligge en egen rettshjelpsforsikring som dekker stor deler av dine utgifter til juridisk bistand.