Forsikringsoppgjør etter brannskader og andre ulykker 

Dersom det oppstår skader eller brann i bygning, båt eller kjøretøy, er man avhengig av forsikringsdekning for å kunne gjenoppføre boligen, kjøpe nytt kjøretøy eller forestå reparasjoner. Kjøretøy kan også komme til skade som følge av ulykker ved bruk, og erstatning i den forbindelse kan være dekningsmessig under egen kaskoforsikring eller forsikringsdekningen til andre som er ansvarlig for ulykken.  

Forsikringsoppgjør og utmåling av oppgjøret forestås ut fra vilkår og regler som kan være vanskelig tilgjengelig, og valg av strategi for gjenoppføring kan få avgjørende betydning for å få korrekt erstatningsoppgjør. Dette gjelder ikke minst dersom det er aktuelt med skjønn eller der forsikringsselskapet påberoper svik. 

Vi bistår i de fleste former for forsikringsoppgjør, og utgifter til advokat vil for en stor del kunne være dekningsmessig under egen rettshjelpsforsikring.